Wetgeving

Op 14 mei 2019 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat bedrijven een urenregistratie voor de werknemers dienen te hebben. Die registratie moet tonen of de wettelijke maximale arbeids- en de minimale rusttijd worden aangehouden, zoals het Handvest en de Arbeidstijdenrichtlijn voorschrijven. De werknemers moeten die registratie te allen tijde kunnen inzien. De privacy van werknemers moet natuurlijk gewaarborgd worden en er mag geen misbruik van de gegevens plaatsvinden. In Nederland hebben we de Arbeidstijdenwet en daar stond al in dat werkgevers verplicht zijn om arbeids- en rusttijden schriftelijk vast te leggen. De Arbeidswet stelt dat een arbeidsregistratie niet verplicht is voor werknemers die 3 keer het minimumloon of meer verdienen. Ook worden een aantal beroepen onder meer in de medische sector uitgesloten en militairen bij inzet en bij oefeningen.

Geautomatiseerde tijdregistratiesystemen

Vroeger bestond er de losse prikklok, die nergens aan gekoppeld was. Tegenwoordig bestaan intelligentere en meer geïntegreerde tijdregistratiesystemen. Een terminal kan bijvoorbeeld een vingerafdrukscanner hebben of een badge-lezer. Terminals zijn gekoppeld aan een geautomatiseerd systeem dat de tijden registreert en een koppeling heeft met het salarisadministratiesysteem. Met dat laatstgenoemde systeem wordt dan maandelijks het salaris berekent, inclusief overwerk. Er kan ook een koppeling zijn met een beveiligingssysteem dat bepaalt wie, waar en wanneer toegang heeft. Met gebruik van wifi zijn fysieke koppelingen niet langer meer nodig. In het geval van bedrijven/beroepen waar klanten worden gefactureerd op basis van gewerkte uren, dient een tijdregistratiesysteem in staat te zijn om te registreren wie, waaraan en wanneer heeft gewerkt. In professionele omgevingen, bijvoorbeeld advocatenkantoren, waar de werknemer doorgaans geen overuren krijgt betaald, maar elk uur dat voor een klant is gewerkt, wel wordt gefactureerd. Experts kunnen vanwege hun kennis bij diverse lopende opdrachten zijn betrokken. Werknemers kunnen via een dergelijk systeem ook vakantiedagen aanvragen. Registratie van vakantiedagen is op zich nodig, maar je zou die ook weer aan een beveiligingssysteem kunnen koppelen. Als iemand toch op vakantie is, kan beter de toegang van die persoon tot ruimtes gedurende die tijd worden geblokkeerd. Omdat werknemers steeds mobieler worden en ook meer thuis werken, zouden zij ook op afstand in staat moeten zijn om hun uren en vakantieaanvragen vanaf een intelligente telefoon te kunnen doorgeven en ook hun gegevens ter verificatie opvragen. Met de huidige geautomatiseerde systemen is veel mogelijk, maar de wetgeving moet altijd worden gevolgd.