Askettingen

Askettingen

De rouwverwerking na het verlies van een dierbare is iets waar iedereen op een dag mee te maken krijgt. Hoe kom je het beste door deze periode heen? Rouwverwerking Rouwverwerking is het verwerken van verlies. Hiervan is bijvoorbeeld sprake na een scheiding of het...